Identiteitsgegevens:

Salon Anne gevestigd aan Jasmijnweg 30, 3852 GJ Ermelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
De salon is bereikbaar via het telefoonnummer +31651290257 of via het emailadres info@salon-anne.nl

Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten, mijn website en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Persoonsgegevens:

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Voor-en achternaam,
 • Geslacht
 • Geboortedatum,
 • Adresgegevens,
 • Emailadres,
 • Overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van een contactformulieren.
 • Bankgegevens bij het afhandelen van uw betaling
 • Ik verwerk alleen foto’s en/of video’s na schriftelijk toestemming van de betrokkene.
 • Ik verwerk alleen persoonsgegevens van personen die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt na schriftelijke toestemming van een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Met welk doel en op basis van welke grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt:

De gegevens worden enkel verwerkt ten bate van:

 • Het afhandelen van uw offerte en/of factuur.
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren of voor het uitwisselen van overige relevante informatie. Hieronder valt ook bijvoorbeeld contact over (het wijzigen of annuleren van) afspraken.
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
 • Andere activiteiten te ondernemen ten bate van een goede relatie, zoals bijvoorbeeld het verzenden van een attentie bij verjaardagen.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichten, zoals bijvoorbeeld de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Salon Anne Bruids & Schoonheidsverzorging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit

Bewaartermijnen:

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om de genoemde doelen te realiseren. Om desondanks wel aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen wordt een bewaartermijn van zeven jaren aangehouden.

Delen van uw gegevens met derden:

Salon Anne deelt uw gegevens uitsluitend met derden als dit nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens beheren sluit ik een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet worden verstrekt aan anderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Salon Anne en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@salon-anne.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Salon Anne wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Salon Anne neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@salon-anne.nl

Wijzigingen:

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

0
  0
  Winkelmand
  Winkelmand is leegNaar producten